Dobry rok

To był bardzo dobry rok. Nasze wspólne działania, akcje, zabiegi o fundusze, szukanie sponsorów, codzienna praca mają jeden cel i motywację: pomoc dzieciom. Chcemy aby Dar Serca był zawsze miejscem, gdzie dzieci tę pomoc znajdują. W 2011 roku aż 17 dzieci z Polski otrzymało pomoc medyczną. Leczenie i konsultacje odbyły się w kilku klinikach na terenie USA, między innymi w Chicago, ST. Louis, Cincinnati, West Palm Beach i Shreveport.

Były chwile niepokoju o wynik operacji i były łzy radości z pierwszych samodzielnych kroków. Były radosne powitania i smutne pożegnania naszych małych podopiecznych. Zatrudniając pedagoga, stworzyliśmy nowy program „Wakacje z Darem Serca”- bezpłatne zajęcia dla lokalnych dzieci specjalnej troski. Gry, zabawy, wycieczki do atrakcyjnych miejsc zapewniły dzieciom wiele radości a rodzicom wsparcie w opiece nad nimi. Program letni przekształcił się w zajęcia pozalekcjne oraz sobotnie. Dzieci oprócz przyjemności i zabawy mają także zapewnioną pomoc w nauce. Nasi sponsorzy i nieocenieni wolontariusze licznie i efektywnie uczestniczyli w różnego rodzaju przedsięwzięciach i akcjach: w piknikach, balu, spotkaniach, zbiórkach, zawodach i zabawach. Każda z tych akcji to sposób na zdobycie funduszy na pomoc dzieciom. 

Nasze  plany na 2012 sa ambitne jak zawsze, nasze oczekiwania i nadzieje jeszcze wieksze. Na pierwszy kwartał 2012 sześcioro dzieci z Polski zostało zakwalifikowane na operacje. Kolejnych pięcioro czeka na decyzje lekarzy.

Utrzymujemy ciągłość zajęć poza-lekcyjnych i sobotnich dla lokalnych dzieci specjalnej troski. W programie zaplanowane sa gry, zabawy i wycieczki. Od stycznia rozpoczynamy nowy program „Akademia Przedszkolaka”  – zajecia integracjne dla dzici od 3-go roku życia, na które zapisy trwają cały rok. Na wakacje zaplanowane mamy kontynuowanie ubieglorocznej akcji „Wakacje z Darem Serca”.  W toku są przygotowania do otwarcia  nowych programów i serwisów np. muzykoterapia i zajęcia przygotowujące do samodzielności. Związane jest to z dużymi nakładami finansowymi, o które zabiegamy. Mamy nadzieję sprostać tym wszystkim wyzwaniom bo czujemy i doświadczamy ciagłego Państwa poparcia i wsparcia.

Aby ten 2012 rok zakończył się rownież sukcesem  „Pomóżcie nam pomagac”.

Olek, był jedenym z 17-tu podopiecznych  Daru Serca w 2011 roku. Olek przeszedł operację SDR w szpitalu dziecięcym w St. Louis, MO . Wszyscy dzielimy wzruszenie i niedowierzanie mamy Olka, która już prawie straciła nadzieję, że zobaczy swoje dziecko samodzielnie chodzące. Poniżej przedstawiamy podziekowanie rodziców Olka dla Zarządu i wolontariuszy Daru Serca.

Share!