Reorganizacja w Zarzadzie Fundacji

Uprzejmie informujemy, iz nastapila reorganizacja w Zarzadzie Fundacji. Na specjalnym zebraniu w dniu 23 marca 2011, w wyniku glosowania, na stanowisko nowego prezesa Fundacji Dar Serca zostala powolana Pani Dorothy Malachowski, natomiast na stanowisko sekretarza – Pani Ewa Lechowicz. Obie panie od 20 lat zaangazowane sa w dzialanosc Fundacji oraz sa aktywnymi czlonkami Rady Dyrektorow.

Share!