Menu Zamknij

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dzieci mogą otrzymać pomoc Fundacji?
Wszystkie dzieci zaakceptowane na leczenie w USA mogą otrzymać pomoc Fundacji w zakresie zakwaterowania, utrzymania, tłumaczenia i transportu.
Po szczegóły proszę dzwonić na numer tel. 847-671-2711. Mówimy po polsku.
Czy Fundacja pomaga na etapie starania sie o przyjęcie dziecka na leczenie?
Jak najbardziej! Kontaktujemy się ze szpitalem, zaznajamiamy z procdurą i warunkami przyjęć, oraz przekazujemy te informacje rodzicom. Z reguły przeglądamy dokumenty zgromadzone przez rodziców pod kątem usunięcia ewentualnych braków.
Zakładając, że dziecko zostało przyjęte na leczenie. Co dalej?
Występujemy o wizę dla niego i rodzica i o zniżkowe bilety na transport w obie strony.
Jak wygląda pomoc. gdy dziecko i rodzic przyjeżdżają na leczenie?
Do miejsca przyjazdu podstawiamy środek transportu, który zabiera ich do naszego Centrum. Od momentu przyjazdu udzielamy dziecku i rodzicowi wielostronnej pomocy, na którą składają się: mieszkanie, utrzymanie, transport i usługi tłumacza. Pobyt związany z leczeniem trwa niekiedy długie miesiące; chcąc, aby nie był to czas edukacyjnie stracony, zachęcamy naszych małych podopiecznych do udziału w prowadzonych w Ośrodku zajęciach dydaktyczno – wychowawczych. Sa one nieodpłatne. W miarę możliwości czasowych i organizacyjnych zabieramy dzieci i rodziców na różnego rodzaju imprezy polonijne.
Czy korzystanie z zajęć edukacyjnych i udział w imprezach polonijnyhch sa odpłatne?
Nie. Ewentualne koszty pokrywa Fundacja.
To wszystko ze strony organizacji. A czego oczekuje ona od podopiecznych?
Maksymalnej współpracy tak, aby cel przyjazdu, czyli leczenie dziecka został w jak największym stopniu zrealizowany. W grę wchodzą ponadto różne zasady porządkowo-organizacyjne , których akceptację rodzice potwierdzają własnym podpisem jeszcze przed przyjęciem pod opiekę. Ważne także, aby sposób funkcjonowania dzieci i rodziców stymulował środowisko polonijne do pomocy przyszłym małym pacjentom.
Ile osób może towarzyszć dziecku, w czasie gdy jest ono pod opieką Fundacji?
Jeden rodzic /opiekun, chyba że zachodzą okoliczności szczególne, takie np. jak duża waga dziecka poruszającego się wyłącznie na wózku inwalidzkim.
 
Czy może liczyć na pomoc dziecko, które odbyło pierwszy etap i po jakimś czasie wraca na kolejny/e.
Tak, opiekujemy się do momentu zakończenia terapii.
Masz inne pytania?
Napisz, chętnie odpowiemy!