Menu Zamknij

Jak pomagamy

Umożliwiamy leczenie niepełnosprawnym dzieciom z Polski i innych krajów Europy, które nie mają szans na pomoc u siebie w kraju. W ciągu ponad trzydziestu lat działalności zaopiekowaliśmy się kilkuset dziećmi, które dzięki temu odbyły leczenie w nowoczesnych szpitalach i klinikach na terenie USA.

Dla dzieci z zagranicy

Na etapie starania sie o przyjęcie dziecka na leczenie w USA, kontaktujemy się ze szpitalem, zaznajamiamy z procedurą i warunkami przyjęć, oraz przekazujemy te informacje rodzicom. Z reguły przeglądamy dokumenty zgromadzone przez rodziców pod kątem usunięcia ewentualnych braków.

W momencie przyjęte na leczenie

W momencie gdy dziecko zostaje przyjęte na leczenie, występujemy o wizę dla niego i rodzica i o zniżkowe bilety na transport w obie strony.

Po przyjezdzie

W chwili gdy dziecko i rodzice przyjeżdżają na leczenie, na miejsce przyjazdu podstawiamy środek transportu, który zabiera ich do naszego Centrum. Od momentu przyjazdu udzielamy dziecku i rodzicowi wielostronnej pomocy, na którą składają się: mieszkanie, utrzymanie, transport i usługi tłumacza.

Pobyt związany z leczeniem trwa niekiedy długie miesiące; chcąc, aby nie był to czas edukacyjnie stracony, zachęcamy naszych małych podopiecznych do udziału w prowadzonych w Ośrodku zajęciach dydaktyczno – wychowawczych. Sa one nieodpłatne. W miarę możliwości czasowych i organizacyjnych zabieramy dzieci i rodziców na różnego rodzaju imprezy polonijne i wycieczki. Organizujemy spotkania z rówieśnikami; staramy się w miarę konsekwentnie wykonywać to zadanie, mając na względzie ogromne znaczenie psychicznego samopoczucia dzieci dla ich leczenia i rekonwalescencji.

Programy i zajecia w centrum dzieci daru serca

Lokalnie w Centrum Dzieci Daru Serca w Schiller Park oferujemy WARSZTATY EDUKACYJNE dla dzieci niepełnosprawnych w dowolnym wieku. W zajęciach mogą rownież uczestniczyć dzieci zdrowe jako woluntariusze (ochotnicy). Podstawowy program obejmuje: zajęcia plastyczne, pomoc w pracy domowej, czytaniu, matematyce. Program najczęsciej związany jest tematycznie z porą roku oraz jest dostosowany do wieku i mozliwosci dziecka.

Od ofiarnośći I hojności naszych sponsorów zależy zakres I skala pomocy, jakiej możemy udzielić niepełnosprawnym dzieciom.